කලවානෙන් ආසාදිතයෙකු හමු වේ. නගරයේ සියළු වෙළද සැල් වසා දමයි.

0
1045
- Advertisement -

කලවානෙන් ආසාදිතයෙකු හමු වේ.
නගරයේ සියළු වෙළද සැල් වසා දමයි.

කොරෝනා ආසාදිතයෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ, කලවාන නගරයේ සියළු කඩ සාප්පු වසා දැමීමට කලවාන එක්සත් වෙළද සංගමය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව, නගරයේ සියළු කඩසාප්පු අද දහවල් 12 සිට වසා දමා ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × four =