කරූ ඝාතන සැලැස්මක්..!

0
1201
- Advertisement -

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට සුදුසු යැයි යෝජනා වී තිබෙන අපේක්ෂක ලැයිස්තුවේ කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ නම ද පවතී.

පක්ෂ නායකත්වයේ ආශිර්වාදයත්, අනෙක් සාමාජිකයන්ගේ සහයෝගයත් ලැබේ නම්, තමන් මේ අභියෝගය භාර ගැනීමට සූදානම් බව එතුමා විසින් ද පවසා තිබුණි.

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වයට තමාගේ නම යෝජනා වීමත් සමඟ කිසියම් පිරිසක් විසින් තමා ඝාතනය කිරීම සඳහා මිලියන 25 ක කොන්තරාත්තුවක් භාර දී ඇති බව තමන්ට දැන ගන්නට ලැබී තිබෙන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් පවසා තිබේ.

සති අන්ත ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය පුවත්පතකට සම්මුඛ සාකච්ඡුාවක් ලබා දෙමින් කතානායකවරයා මේ හෙළිදරව්ව සිදු කර තිබුණි.