කරුණා, පිල්ලෙයාන් සහ අබ්දුල් රාසික් ගෝඨාභයට.

0
4189
- Advertisement -

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ දී, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය පළ කරන බව පිල්ලෙයාන්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ටී.එම්.වී.පී පක්ෂය නිවේදනය කර තිබේ. ටී.එම්.වී.පී පක්ෂය 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී එම පක්ෂය ඡන්ද 42000 ක් ලබාගෙන තිබුණි.

මේ අතර ශ‍්‍රී ලංකා තවුහිද් ජමාත් සංවිධානයේ නායක අබ්දුල් රාසික්, ඔහුගේ සහාය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දෙන බව පවසා තිබේ.