කරුණා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස කළ ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ඉවත දමයි.

0
694
- Advertisement -

කරුණා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස කළ ඉල්ලීම
අභියාචනාධිකරණය ඉවත දමයි.

යුද්ධය පැවති අවදියේ දී හමුදා සෙබළුන් දහස් ගණනක් ඝාතනය කළ බවට කරුණ අම්මාන් විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රකාශය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස කඩුවෙල නගර සභා මන්ත්‍රී බෝසෙත් කළහේපතිරණ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම, අද දිනයේ දී අභියාචනාධිකරණය විසින් ඉවත දමා තිබේ.

පසුගිය ජූනි මාසයේ දී නැගෙනහිර පළාතේ ජන හමුවක් අමතමින් කරුණා අම්මාන් සිදුකළ ඉහත ප්‍රකාශය සිංහල ජන සමාජයේ දැඩි විරෝධයට බදුන් විය.