කරපු රස්සාවත් නෑ. රජයේ රස්සාවත් නෑ. උපාධිධාරීන් 3000 ක් අනාථයි. උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

0
497
- Advertisement -

කරපු රස්සාවත් නෑ. රජයේ රස්සාවත් නෑ.
උපාධිධාරීන් 3000 ක් අනාථයි.
උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය පවසයි.


පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවලින් ඉවත් වී රජයේ රැුකියා ලබාගත් උපාධිධාරීන් 3000 කට අධික පිරිසකට මාස 07 ක් තිස්සේ රජයේ පත්වීම් සහ පෞද්ගලික අංශයේ රැුකියාද අහිමිව සිටින බව උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැදවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි මහතා පවසා ඇති බව අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

රජය, පසුගිය මාර්තු මාසයේ දෙවනදා සිට උපාධිධාරීන් පනස් දහසකට රැුකියා ලබාදීමට පත්වීම් ලිපි යොමු කළත්, 16 වන දා එම පත්වීම් අහෝසිකර, පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කළ පිරිස හැර අනෙක් අයට රැුකියා ලබා දීම නිසා, 6500 කට වැඩි පිරිසකට රැුකියා දෙකම අහිමි වී ඇති බව සූරියආරච්චි මහතා පවසා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව එම පිරිසෙන් 3000 කට පමණ නැවත රැුකියා ලැබී ඇති අතර, අනෙක් පිරිසට රැුකියා නොලැබීම නිසා ඔවුන් අසරණව සිටින බව ද ඔහු පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 4 =