කරන්නාගොඩ සහ රොෂාන් ෆොන්සේකාට සමාන තත්වෙට.

0
714
- Advertisement -

යුද්ධය පැවති සමයේ යුධ හමුධාවට නායකත්වය දුන් ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාට යුධ හමුදාපතිවරයෙකුට ලබා දිය හැකි ඉහළම ගෞරවය වන ෆීල්ඞ් මාර්ෂල් ධූරය ලබා දුන් ආකාරයට, යුද්ධය පැවති සමයේ නාවික හමුදාවට නායකත්වය දුන් රියාද් අදිමිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ සහ චීප් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක යන අයටද උසස් වීම් ලබා දීමට ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව, එයාර් මාෂල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා ”අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට්” යන තනතුරට ද, චීප් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා, මාර්ෂල් ඔෆ්ද එයා ෆෝස් තනතුරටද උසස් කරනු ඇති.