“කන්දකාඩු පොකුර; දිස්ත්‍රික්ක 16 ක 3000 ක් දෙනා දැනට නිරෝදායනයේ.” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පවසති.

0
671
- Advertisement -

කන්දකාඩු පොකුර; දිස්ත්‍රික්ක 16 ක
3000 ක් දෙනා දැනට නිරෝදායනයේ.
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු පවසති.

කන්දකාඩු පොකුර හේතුවෙන්, මේ වන විට, දිස්ත්‍රික්ක 16 ක තුන්දහසකට ආසන්න පිරිසක් නිරෝදායනය සදහා යොමුකර ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති, උපුල් රෝහණ මහතා සදහන් කරයි.

මෙම තුන්දහස අතර, නිරෝදායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කළ පිරිස් මෙන්ම, ඔවුන් පදිංචි ස්ථානයේ ම ස්වයං නිරෝදායනයට යොමු කළ පිරිස්ද සිටින බව ඔහු පවසයි.

නිරෝදායනය සදහා යොමු කළ සියළු දෙනාම, කන්දකාඩුවෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 534 දෙනා සමග හෝ ඔවුන් ඇසුරු කිරීම හේතුවෙන් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙන විසිපස් දෙනා සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අයවලුන් ය.