කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන කදවුරේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 64 කට කොරෝනා.

0
616
- Advertisement -

කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන කදවුරේ
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 64 කට කොරෝනා.

කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන කදවුරේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් 64 කට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී අති බව තහවුරු වී තිබේ.

කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන කදවුරේ නේවාසිකයන් සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළු දෙනාගේ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වාර්තා මේ වන විට ලැබී ඇති බවත්, ඒ අනුව, නේවාසිකයන්ගෙන් 444 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පැවසේ.

ඊට අමතරව, කන්දකාඩු පුනරුත්තාපන කදවුරෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත් වූ තවත් විසිපස් දෙනෙකුද ආසාදිතයන් අතර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 4 =