කන්දකාඩුවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 196 ක්.

0
625
- Advertisement -

කන්දකාඩුවෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 196 ක්.

කන්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන කදවුරෙන්, ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 56 ට අමතරව, තවත් ආසාදිතයන් 196 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.