කතෝලික පාසල් කවදා පටන් ගනීද…?

0
521
- Advertisement -

ආරක්ෂාව තහවුරු වූ පසුව කතෝලික පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් රංජිත් කාඩිනල් හිමිපානෝ පවසති. කෙසේ වෙතත්, පාසල් ආරම්භ කරන දිනය නිශ්චිතව උන්වහන්සේ සදහන් කර තිබුණේ නැත. කතෝලික පාසල්වලට පහර දෙන බවට ආරංචි පැතිර යාම නිසා මෙසේ කතෝලික පාසල් වසා තැබීමට තීරණය කළ බව පැවසූ කාදිනල් හිමිපානෝ දරුවන්ට අනතුරක් වුවහොත් කාටත් එය දරා ගැනීමට අමාරු නිසා තමන් මේ තීරණයට පැමිණි බවද කියා සිටියේ ය.