කතානායකතුමනි, රන්ජන්ගේ මන්ත‍්‍රී ධූරය අහෝසි කිරීමේ ලියුම ඊයේ රාත‍්‍රියේ ම යැව්වා නේද…? ඇයි ඔබතුමාට ඒ තරං හදිස්සියක්….?

0
195
- Advertisement -

කතානායකතුමනි, රන්ජන්ගේ මන්ත‍්‍රී ධූරය
අහෝසි කිරීමේ ලියුම ඊයේ රාත‍්‍රියේ ම යැව්වා නේද…?
ඇයි ඔබතුමාට ඒ තරං හදිස්සියක්….?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 7 =