“කඩා දැමූ රාජසභා මණ්ඩපයට ඇතුළු වීම නගරාධිපතිට සහ නගරසභා සාමාජිකයන්ට තහනම්.” අධිකරණය නියෝග කරයි.

0
530
- Advertisement -

කඩා දැමූ රාජසභා මණ්ඩපයට ඇතුළු වීම
නගරාධිපතිට සහ නගරසභා සාමාජිකයන්ට තහනම්.
අධිකරණය නියෝග කරයි.

දෙවන බුවනෙකබාහු රජතුමාගේ රාජ සභා මණ්ඩපය යැයි සැලකෙන, කඩා දැමූ ගොඩ නැගිල්ල පිහිටි පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීම කුරුණෑගල නගරාධිපතිතට සහ නගර සභා සේවකයන්ට තහනම් කරමින් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා දී තිබේ.

කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ නීතිපතිගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි. අදාල සිද්ධිය පිළිබදව කෙරෙන පරීක්ෂණ ස්වාධීනව සහ අපක්ෂපාතීව සිදුකළ යුතු නිසා, අධිකරණය මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.

දෙවන බුවනෙකබා රජුගේ ලෙස සැලකෙන රාජසභා මණ්ඩපය කඩා දැමීම සිදුව තිබුණේ පසුගිය 14 වන දා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + eleven =