කටුනායක ගුවන් තොටුපළ නැවත යතා තත්වයට

0
856
- Advertisement -

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ මේ වන විට සාමාන්‍ය තත්වයට යටතේ කටයුතු සිද්ද වෙන බව වාර්තා වෙනවා.

සැක කටයුතු මෝටර් රථයක් ආරක්ෂක අංශ විසින් පරික්ෂා කිරිමට යෑමේදි මෙම කලබලකාරි තත්වයක් ඇතිව තිබෙනවා.