කටාර් රාජ්‍යයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රජයෙන් නිවේදනයක්. තානාපති කාර්යාල නිළධාරීන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට දුරකථන අංක කිහිපයක් ලබා දේ.

0
1402
- Advertisement -

කටාර් රාජ්‍යයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබදව සැලකිලිමත්විය යුතු බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජය දැනුම් දී තිබේ.

මේ වන විට, කටාර් රාජ්‍යයෙන්, කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන් විශාල වශයෙන් වාර්තා වන බවත්, එහි සිටින උදව් අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පහත දුරකථන අංක අමතා, තානාපති කාර්යාල නිළධාරීන් සම්බන්ධ කර ගත හැකි බවත් එම නිවේදනයේ දැක් වේ.

රජය නිකුත් කර තිබෙන නිවේදනය පහතින් දක්වා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =