කටාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දමයි.

0
241
- Advertisement -

කටාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දමයි.


තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කරන අයෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ලෙස හදුනා ගැනීමත් සමග, කටාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සති දෙකක කාලයක් සදහා වසා දමා තිබේ.
මේ අතර කාලය තුළ පහත අංක ඔස්සේ තානාපති කාර්යාලය සමග සම්බන්ධ විය හැකි බව පැවසේ.

තානාපති කාර්යාලයෙන් ලබා ගත යුතු සේවා සදහා ඇමතීමට : 74703413
කම්කරුවන් හා සම්බන්ධ ගැටළු සදහා : 70088771
ඊට අමතරව, පහත විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ ද තානාපති කාර්යාලය සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. consular.doha@mfa.gov.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + seventeen =