කංජිපානි ඉම්රාන් – වෙලේ සුදා – කොස්ගොඩ තාරක බූස්සේ උපවාසයක.

0
2360
- Advertisement -

කංජිපානි ඉම්රාන් – වෙලේ සුදා – කොස්ගොඩ තාරක
බූස්සේ උපවාසයක.

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රදවා සිටින පාතාල සාමාජිකයන් වන කංජිපානි ඉම්රාන්, වෙලේ සුදා සහ කොස්ගොඩ තාරක ඇතුළු රැදවියන් 14 දෙනෙකු උපවාසයක් අරඹා ඇති බව වාර්තා වේ.

බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ගෙන් තමන්ට හිරිහැර සිදුවන බව පවසමින් ඔවුන් මෙම උපවාසය අරඹා තිබේ. මීට පෙරද, මෙම පිරිස මෙබදුම උපවාසයක යෙදී ඇති අතර, එහිදී, කොළඹින් පැමිණි බන්ධනාගාර නිළධාරීන් ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කොට තත්ත්වය සමනය කර තිබේ. නමුත්, නැවතත් තමන්ට බන්ධානාගාර නිළධාරීන් හිරිහැර සිදුවන බව පවසමින් පිරිස උපවාසයේ නිරත වෙති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 4 =