කංජිපානි ඉම්රාන්ගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්.

0
400
- Advertisement -

කංජිපානි ඉම්රාන්ගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්.

දැනට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රදවා සිටින, ප්‍රධාන පෙලේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවකු සහ පාතාල කණ්ඩායම් නායකයෙකු වන, කංජිපානි ඉම්රාන්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ දී තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් විය හැකි බව පවසන කංජිපානි ඉම්රාන්, තමන් බූස්ස බන්ධනාගාරයෙන් වෙනත් බන්ධනාගාරයකට මාරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

කංජිපානි ඉම්රාන්, බරපතල වැඩ සහිතව හය වසරකට සිරදඩුවමක් විදිමින් සිටියි.

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිළධාරීන් නිරන්තරයෙන් පැමිණ තමන් රදවා සිටින කොටස පරීක්ෂාවට ලක් කරන බවත්, ඔවුන්ගෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට හානියක් විය හැකි බවත් තමන් සැක කරන බව ද කංජිපානි ඉම්රාන් පවසා තිබේ.