“ඕස්ටේ‍්‍රලියානු සමාගම අපේ ඉල්මනයිට් නිධියේ කැණීම් ටයුතු කරන්නේ හොරාටද ..?” සන්ඩේ මෝර්නිං ප‍්‍රශ්න කරයි.

0
175
- Advertisement -

“ඕස්ටේ‍්‍රලියානු සමාගම
අපේ ඉල්මනයිට් නිධියේ කැණීම් ටයුතු කරන්නේ හොරාටද ..?”
සන්ඩේ මෝර්නිං ප‍්‍රශ්න කරයි.


ටයිටේනියම් සෑන්ඩ් ලිමිටඞ් නම් ඕස්ටේ‍්‍රලියානු සමාගමක්, ලංකාවේ ඉල්මනයිට් නිධියේ කැණීම් කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බවත්, ඔවුන් මෙය සිදු කරමින් සිටින්නේ නිසි අවසර බලපත‍්‍රයක් ලබා නොගෙන බවත් දැනගන්නට ලැබී ඇති බව, සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත මුල් පුවතෙන් වාර්තා කරයි.

මෙවැනි කාර්යයක් සදහා විදෙස් සමාගමක් පැමිණෙන්නේනම්, ඔවුන්, අදාල ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධයෙන් 50% කට වඩා කොටස් හිමි, දේශීය සමාගමක් සමග එක්ව කටයුතු කිරීම අනිවාර්යය වේ.

නමුත්, ටයිටේනියම් සෑන්ඩ් ලිමිටඞ් සමාගම සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන දේශීය සමාගමක් පවතින බවට දැනගන්නට නැති බව සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත පවසයි.