ඕමානයෙන් ඩොලර් බිලියන 3.6 ක ණයක්..! ණය ගිවිසුම ලබන සතියේ අත්සන් තබයි.

0
104
- Advertisement -

ඕමානයෙන් ඩොලර් බිලියන 3.6 ක ණයක්..!
ණය ගිවිසුම ලබන සතියේ අත්සන් තබයි.


ඩොලර් බිලියන 3.6 ක ණය ගිවිසුමක් සදහා ශ‍්‍රී ලංකා රජය එළැඹෙන සතියේ දී ඕමානය සමග ගිවිසුම්ගත වීමට නියමිත ය.

මෙම ණය පහසුකම ලබා ගන්නේ ඉන්ධන ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්.

ණය ආපසු ගෙවීම සදහා අවුරුදු විස්සක කාලයක් ශ‍්‍රී ලංකාවට හිමිවේ.
එමෙන්ම ණය ගෙවීම ආරම්භ වන්නේ ණය ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් වසර පහකට පසුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − fifteen =