‘ඕනෑම මොහොතක – ආහාර – ඖෂධ හා ඉන්ධන හිගයක් ඇති විය හැකියි. ලංකාවේ සංචාරය කරනවානම් ඊට සූදානමින් සිටින්න.’ කැනඩා රජය එරට වැසියන්ට අනතුරු හගවයි.

0
294
- Advertisement -

‘ඕනෑම මොහොතක – ආහාර – ඖෂධ හා ඉන්ධන හිගයක් ඇති විය හැකියි. ලංකාවේ සංචාරය කරනවානම් ඊට සූදානමින් සිටින්න.’
කැනඩා රජය එරට වැසියන්ට අනතුරු හගවයි.

ලංකාවේ ආර්ථිකය පිරිහෙමින් පවතින බවත්, රට තුළ ඕනෑම මොහොතක ඖෂධ, ඉන්ධන සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගයක් ඇති විය හැකි බවත්, එබැවින් ලංකාවේ සංචාරය කරන්නේ නම් ඊට මුහුණ දීමට සූදානමින් සිටින ලෙසත්, කැනඩා රජය මෙරට සංචාරයට පැමිණෙන සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු හගවා තිබේ.

ගෑස් සහ ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ දීත්, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදීත්, දිගු පෝලිම්වල රැුදී සිටීමට සිදු වනු ඇති බවට සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු හගවා තිබෙන කැනඩා රජය අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයට එම ද්‍රව්‍ය රැුස්කර තබා ගන්නා ලෙසද ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 7 =