‘ඔහු හොඳ නිළධාරියෙක්..! නමුත් ඔහු වෙන්නප්පුවෙන් යවන ලෙස පොලිසිය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන් මා ඉල්ලා සිටියා..!’ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු.

0
657
- Advertisement -

‘ඔහු හොඳ නිළධාරියෙක්..!
නමුත් ඔහු වෙන්නප්පුවෙන් යවන ලෙස
පොලිසිය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන් මා ඉල්ලා සිටියා..!’ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා වෙන්නප්පුවෙන් යවන ලෙස තමන් ඉල්ලා සිටි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා පිළිගෙන තිබේ.

තමන් මෙම ඉල්ලීම 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ දී පොලිසිය භාර අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා වෙත ඉදිරිපත් කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණි.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතාට එරෙහිව විවිධ චෝදනා එල්ල වී තිබුණු බවද අරුන්දික ප්‍රනාන්දු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතා වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙකි.නීතියට අනුව, පොලිස් නිළධාරියකුට තමන් පදිංචි ප්‍රදේශයේ සේවය කළ නොහැකි බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එමෙන්ම සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතා වෙන්නප්පුව හා දංකොටුව ප්‍රදේශවල සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම් සදහා සහභාගී නොවන බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව තුළ නොසතුටක් ඇති බවත් රාජ්‍ය ආමාත්‍යවරයා පවසයි.

එමෙන්ම, සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා මහතා හඹා යන්නේ සුළු පරිමාණ මත්ද්රව්ව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් පමණක් බවත් – මහාපමාන මත්ද්රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන් පසුපස හඹා නොයන බවද අමාත්‍යවරයා චෝදනා කරයි.

සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරීක් පෙරො මහතා හොද නිළධායෙකු බව තමන් පිළිගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණි.

උපුටා ගැනීම : news wire.lk

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පොලිසිය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත යවන ලදැයි පැවසෙන ලිපිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 10 =