ඔව්.. මම ධම්මික පැනිය බිව්වා. රෝගීන් මැද නිරෝගීව ඉන්න ඒකත් හේතුවක් විය හැකියි. ඇමති විමල් කියයි.

0
322
- Advertisement -

ඔව්.. මම ධම්මික පැනිය බිව්වා.
රෝගීන් මැද නිරෝගීව ඉන්න ඒකත් හේතුවක් විය හැකියි. ඇමති විමල් කියයි.


තමන් ධම්මික පැනිය පානය කළ ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි. ඒ, ඊයේ රාති‍්‍රයේ දෙරන රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය වූ 360 වැඩ සටහනට සහභාගී වෙමිනි.

බටහිර විද්‍යාව සහ එම දැනුම් පද්ධතිය විශ්වාස කරන බොහෝ දෙනෙක් පැනිය දෙස උපහාසයෙන් බැලූවත්, තමන් එසේ නොකරන බව අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.

ලෝකයේ පැවතිය හැක්කේ එක දැනුම් පද්ධතියක් නොවන බවත්, පෙරදිගට විශේෂ වූ දැනුම් පද්ධතියක් ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

සිරිනිවාස රාමනූජන් නම් ඉන්දියානු තරුණයා, බටහිර ගණිත මහාචාර්යවරුන්ට පවා විසදීමට නොහැකි වූ ගණිත ගැටළු, විසදීමට සමත් වූ බවත්, එම ගැටළු විසදීමට තමන්ට දැනුම ලැබුණේ ලක්ෂ්මී දෙවියන්ගෙන් පවසා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

ඒ අනුව, බටහිර දැනුම් පද්ධතියට අමතරව, තවත් දැනුම් පද්ධතියක් ඇති බව තමන් විශ්වාස කරන බව ද ඔහු කී ය.