ඔබේ ආණ්ඩුව මොනවද කළේ…? ඇයි මානව හිමිකම් කවුන්සිලය රාජපක්ෂලාටම කරදර කරන්නේ…?

0
270
- Advertisement -

ඔබේ ආණ්ඩුව මොනවද කළේ…?
ඇයි මානව හිමිකම් කවුන්සිලය
රාජපක්ෂලාටම කරදර කරන්නේ…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 13 =