ඔබගේ ඇපල් ජංගම දුරකථනයේ WhatsApp පණිවිඩ රැකගමු

0
1070
- Advertisement -

ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම Headline News Teach And Gadgets වෙතින්
අපි ඔබට අරගෙන ආවේ Iphone එකෙ WhatsApp පණිවිඩ Backup,Transfer කර ගන්න විදිය ගැනයි.

Iphone එකකින් තවත් Iphone එකකට, Android දුරකථනයකට,පරිගණකයට මාරු වීමේදි ඔබගෙ සම්පූර්ණ WhatsApp පණිවිඩ කොහොමද Transfer ගන්නෙ.

මුලින්ම කියන්න ඕන WhatsApp පණිවිඩ Backup කිරිමට හෝ Transfer කිරිමේදි “iSkysoft Toolbox” කියන පොඩි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරනවා.

මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඔබගේ WhatsApp පණිවිඩ Transfer කරගැනිමට සහ Backup කර ගැනිමට සහ Restore කර ගැනිමේ හැකියාව පවතිනවා.

අපි පහත පෙන්වා දී ඇති අකාරයට ඔබගෙ Iphone හො Android දුරකථනයේ, පරිගණකයේ WhatsApp පණිවිඩ Transfer,Backup කර ගැනිමෙ හැකියාව ඇත.