‘ඔන්ලයින් ක‍්‍රමයට මත් පැන් අලෙවියට අවසර නැත.’ සුරබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

0
243
- Advertisement -

‘ඔන්ලයින් ක‍්‍රමයට මත් පැන් අලෙවියට අවසර නැත.’ සුරබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.


සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔන්ලයින් ක‍්‍රමයට මත්පැන් අලෙවිය සදහා අවසර ලබා දී ඇති බවට පළවන ප‍්‍රවෘත්තිය නිවැරදි නොවන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

අප විසින්ද එම වැරදි ප‍්‍රවෘත්තිය ප‍්‍රචාරය කර තිබුණු අතර – වැරදි තොරතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අපි අපගේ කණගාටුව ප‍්‍රකාශ කර සිටිමු.

අප වෙබ් අඩවියේ පළ කර තිබුණු ඊට අදාල ප‍්‍රවෘත්තිය ඉවත් කළ බව ද දැනුම් දෙමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × five =