ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවිය කොරෝනා සදහා එන්නතක් සොයා ගනී. එන්නත, පළමු අදියර සමත් වූ බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

0
1714
- Advertisement -

ඔක්ස්නෆර්ඞ් විශ්ව විද්‍යාලය සහ සුප‍්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු ඖෂධ සමාගමක් එක්ව කොරෝනා වෛරසය සදහා එන්නතක් නිපදවා ඇති අතර, එම එන්නත, සතුන් සම්බන්ධ කරගනිමින් සිදු කරන අත්හදා බැලීමේ අදියර සමත් බව ලෝක සෞඛ්‍ය සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =