ඓතිහාසික මරදමඩු දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මහා පූජාව අදයි

0
570
- Advertisement -

මන්නාරම – ඓතිහාසික මරදමඩු දේවස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යයේ මහා පූජාව අද උදෑසන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ බදුල්ල, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල සහ මන්නාරම රදගුරුතුමන්ලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

මහා පූජාවෙන් පසු මඩු මාතා පිළිරුව මඩු භූමියේ බැතිමතුන්ට වන්දනාමාන සිදු කිරීම සඳහා වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

මෙම මංගල්‍යයේ ආරක්ෂාව සඳහා පොලීසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ වල විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබේ.