ඒ බිල්ඩිම ගන්න කියල මම කිව්වේ නෑ.

0
881
- Advertisement -

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යෑම සදහා ගොඩ නැගිල්ලක් බදු පදනමින් ලබා ගන්නා ලෙසට උපදෙස් දුන්නද ප‍්‍රශ්නගත ගොඩනැගිල්ලම ඒ සදහා ලබා ගන්නා ලෙසට තමන් උපදෙස් නොදුන් බවට අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අද දුෂණ විමර්ෂණ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පවසා ඇති බව වාර්තා වේ.

මිට පෙර හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා කොමිසමේ හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් පවසා තිබුණේ අදාල ගොඩ නැගිල්ල ලබා ගැනීම අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත සිදු කළ බවයි.