ඒ ඉඩම සිංහරාජයටම පවරා ගැනීමට යයි.

0
466
- Advertisement -

ඒ ඉඩම සිංහරාජයටම පවරා ගැනීමට යයි.


සිංහරාජය කපා හෝටයක් ඉදිකරන බවට ආන්දෝලනයක් ඇතිව තිබෙන ඉඩම, සිංහරාජ වනාන්තරයටම ඇතුළත් කිරීම පිිළිබදව අවධානය යොමුව ඇතැයි, පරිසර ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මෙම ඉඩමට අමතරව තවත් අක්කර 1500 ක පමණ භූමි ප‍්‍රමාණයක් සිංහරාජ වනාන්තරයට එක් කිරීමට නියමිත ය.

හෝටලයක් ඉදිකරන බව පැවසෙන ඉඩමේ අයිතිය පිළිබදව මෙන්ම එම භූමිය තුළ වටිනා ගස් තිබී ඒවා කපා දමා ඇද්ද යන්න පිළිබදව ද විමර්ෂණය කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ඉඩම තුළ ගස් කපා දැමීම සදහා මධ්‍යම පරිසර අධිකායෙන් හෝ රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කායාලයෙන් අවසර ලබා ගැනීමක් සිදුව නැති බව මේ වන විට තහවුරු වී තිබේ.

එළැඹෙන සතිය තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 1 =