ඒලෙවන් නැත්තං වෛද්‍ය උපාධිය පිළිගන්නේ නෑ.

0
548
- Advertisement -

විදේශීය රටවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබා පැමිණියද  ලංකාවේ අපොස උසස් පෙළ සමත්ව නැතිනම් ඒ කිසිදු උපාධිදාරියෙකු ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි නොකිරීමට වෛද්‍ය සභාව තීරණය කර තිබේ.
වෛද්‍ය උපාධීදාරීන් පිරිසක් අළුතින් ලියාපදිංචි වීම සදහා වෛද්‍ය සභාව වෙත ඉල්ලූම් පත් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් කීප දෙනෙකුම අපොස උසස් පෙළ අසමත් අයවලූන් බව වාර්තා වේ. අපොස උසස් පෙළ අසමත් මෙම සිසුන් විදෙස් රටවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබා පැමිණ තිබේ. මෙකී උපාධි ධාරීන්ටද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා දිය යුතු බවට යෝජනාවක් වෛද්‍ය සභාව වෙත ඉදිරිපත් ව ඇති අතර, අදාල යෝජනාවට පක්ෂව ඡුන්ද 07 ක් ද විපක්ෂව ඡුන්ද 10 ක් ද ලැබී තිබේ. ඒ අනුව මින් ඉදිරියට වෛද්‍යා උපාධිය ලබා පැමිණියද එසේ පැමිණෙන උපාධි ධාරීන් අපොස උසස් පෙළ අසමත් අයනම් ඔවුන්ට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා නොදීමට ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 2 =