“ඒකේ ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් නෑ. ඒ ගොඩනැගිල්ල කඩපු එක හොදයි.” නාමල් රාජපක්ෂක.

0
1539
- Advertisement -

ඒකේ ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් නෑ.
ඒ ගොඩනැගිල්ල කඩපු එක හොදයි.
නාමල් රාජපක්ෂක.

දෙවන බුවනෙකබා රජතුමාගේ රාජසභා මණ්ඩපය ලෙස හදුන්වන ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන්, දෙරණ 360 වැඩසටහනට පැමිණි නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන්, එහි නිවේදිකාව ප්‍රශ්න කර සිටියේ ය. එම අවස්ථාවේ දී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටියේ, එම ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම වැරැද්දක් ලෙස තමන් නො දකින බවයි.

අදාල ගොඩනැගිල්ල පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් නොවන බව මේ වන විට පිළිගෙන ඇති බව ද හිටපු මන්ත්‍රීවරයා පැවසී ය.

ඔහු පිළිතුරු දීම ආරම්භ කළේ, එම ගොඩනැගිල්ල කඩපු එක හරි; නමුත් කඩපු ක්‍රමය වැරදියි යැයි කියමිනි.