එෆ්.බී නිසා තවත් දෙන්නෙක්ට වැඩ වරදී.

0
884
- Advertisement -

රජය විසින් එෆ්.බී ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය ජාල තහනම් කර තිබියදී,
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නිල ෆේස් බුක් ගිණුමට ඇතුළු වී එහි ප‍්‍රවෘත්ති වාර්තා කළ ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී සම්පත් සුජීව සහ ප‍්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක හාරිස් යන අයගේ වැඩ තාවාකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ.