එස්.වියාලේන්ද්‍රන්ට තවත් ඇමති ධූරයක්.

0
620
- Advertisement -

එස්.වියාලේන්ද්‍රන්ට
තවත් ඇමති ධූරයක්.

තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, එස්.වියාලේන්ද්‍රන් මහතා, පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන හා ගෘහාශ්‍රිත සත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අද පෙරවරුවේ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + three =