එස්.බී රහසක් කියයි.

0
688
- Advertisement -

ඉදිරියේ දී ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රීවරු කීප දෙනෙකු එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක් වීමේ ඉඩකඩක් පවතින බව එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි.
ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් ඊයේ මහනුවර දී ඔහු මේ බව ප‍්‍රකාශ කළේ ය.