එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කිරිමට උත්සහ කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට.

0
679
- Advertisement -

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයෙකු කල්මුණේ ප්‍රදේශයේදි විශේෂ කාර්‍ය බලකාය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =