එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට ඉන්දියාව තුළ නැවත වැට බැදේ

0
613
- Advertisement -

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ඉන්දියාව තුළ නීති විරෝධි සංවිධානයක් ලෙස පනවා තිබුණු තහනම තවත් වසර පහකට දීර්ඝ කෙරේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =