“එල්.ටී.ටී.ඊ යේ ළමා සොල්දාදුවන් හිටියේ නෑ.” කරුණාඅම්මාන්

0
898
- Advertisement -

එල්.ටී.ටී.ඊ යේ ළමා සොල්දාදුවන් හිටියේ නෑ.”
කරුණාඅම්මාන්

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය, කිසි දිනෙක ළමුන් බදවා නොගත් බව, හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ නායකයෙකු වන කරුණා අම්මාන් පවසවයි. පෞද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාවක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව පවසා තිබේ.

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ නායක, වේළුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්, වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් තම සංවිධානයට බදවා ගැනීම තහනම් කර තිබූ බවයි කරුණා අම්මාන් පවසන්නේ.

දේශීයවත් ජාත්‍යන්තරවත් මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති කළ, එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ ළමා කේඩරයේ ඇතැම් ඡායාරූප පිළිබදව ඇසූ විට, කරුණා අම්මාන් පවසා ඇත්තේ, එම ඡායාරූපවල සිටින්නේ සැබෑ ළමා සොල්දාදුවන් නොවන බවයි. එම ඡායාරූප ළමයින් ඉදිරිපත් කරන ලද නාට්‍යවල දී ගනු ලැබූ ඡායාරූප බව ඔහු පවසා තිබේ.