එයාලංකා – මිහින් එයා දුෂණ විමර්ෂණ වාර්තාව අද ජනාධිපති අතට..!

0
679
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකන් එයාලයින්, මිහින් එයා සහ ශ‍්‍රී ලංකන් කේටරින් යන ආයතනවල සිදුව ඇති වංචා හා දුෂණ සොයා බැලීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති විමර්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව, අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපතිවරයාට භාර දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 15 =