“එම්.සී.සී. වැනි “කොලේ හංගලා ගහන” ගැහිලි අතරේ, අනෙක් රටවල විනිවිද භාවය ගැන ප්‍රශ්න නොකරන්න..!” ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති; ඇමරිකානු තානාපතිනියට කියයි.

0
474
- Advertisement -

එම්.සී.සී. වැනි “කොලේ හංගලා ගහන” ගැහිලි අතරේ
අනෙක් රටවල විනිවිද භාවය ගැන ප්‍රශ්න නොකරන්න..!
ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ඇමරිකානු තානාපතිනියට කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය, පසුගිය දා ඬේලි මිරර් පුවත් පතට ලබා දී තිබෙන සම්මුඛ සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය හරහා, ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබදව කතා කිරීමෙන් ඇමරිකානු තානාපතිනිය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මාර්ගෝපදේශයන් (ප්‍රොටෝකෝල්) උල්ලංඝණය කර ඇති බවට චෝදනා කරයි.

ස්වාධීන රාජ්‍යයන් දෙකක් ලෙස ලංකාවට සහ චීනයට තමන් කැමති ආකාරයට විදේශීය සම්බන්ධතා ගොඩ නගා ගැනීමේ අයිතිය ඇති බව ද එම නිවේදනය පවසා තිබේ.

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීමට අසමත් වීම, ලෝක වෙළද සංවිධානයේ නීති උල්ලංඝණය කරන අතරේ නිදහස් වෙළදාවේ මුර දේවතා ලෙස පෙනී සිටීම, එම්සීසී ගිවිසුම වැනි ගිවිසුම් හරහා “කොලේ හංගා” ගහන අතරේ අනෙක් රටවල විනිවිද භාවය ප්‍රශ්න කිරීම සහ ලෝකයේ අනෙක් රටවලට බෝම්බ හෙලන අතරේ වෙනත් රටවල විදේශ සම්බන්ධතා විචේනය කිරීම ආදී දෙබිඩි පිළිවෙත් ඇමරිකාව අනුගමනය කරමින් සිටින බවත් එය හාස්‍යයට කරුණක් බවත් චීන තානාපති කාර්යාලයේ නිවේදනයේ සදහන් කර තිබේ.

Media Statement 20201005
2020/10/06

5th October 2020

With great shock and strong discontent, the embassy learned about the US Ambassador’s interview with a local newspaper, in which a foreign envoy from a third country openly played off China-Sri Lanka relations and severely violated the diplomatic protocol. While it’s always not surprising to see the US interfered into a sovereign country’s internal affairs, the general public is still astonished to witness its despicable attempt to manipulate others’ diplomatic relations. Both China and Sri Lanka as independent countries have full right to develop relations with foreign countries according to our own need and will. How Sri Lanka and China engaged with each other has repeatedly stood the test of time, and the government and the people of Sri Lanka have their own independent and fair judgment on the relations with China. The US has no power or obligation to lecture on China-Sri Lanka relations. Such naked hegemony, supremacy and power politics will neither be tolerated by the Chinese nor be accepted by the Sri Lankan.

We strongly suggest the US quit the addiction of preaching others and applying double standards. Four simple but helpful advices to our arrogant friend from the other side of the world: Don’t slander other countries’ work in fighting pandemic while topping the world in COVID-19 cases; Don’t pretend the guardian of free trade while violating the WTO rulings; Don’t hold high the banner of transparency while covering up its controversial MCC agreement; Don’t smear others’ normal cooperation against sovereignty while bombing foreign countries, occupying overseas military bases and imposing unilateral sanctions. All those ridiculous and hypocritical behaviors will only damage its poor international reputation which is already hanging by a thread.
ENDS
Issued by the Embassy of the People’s Republic of China in Sri Lanka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three − three =