“එම්.සී.සී ගිවිසුම අත්සන් නොකරන බව රජය දැනුම් දී නෑ.” ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

0
808
- Advertisement -
Share

එම්.සී.සී ගිවිසුම අත්සන් නොකරන බව රජය දැනුම් දී නෑ.”
ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

එම්.සී.සී ගිවිසුම කිසිදා අත්සන් නොකරන බව, ආණ්ඩු පක්ෂයට සම්බන්ධ මැතිඇමතිවරු ප්‍රකාශ කලද, එවැන්නක් මෙතෙක්, ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඇමරිකානු රජයට දැනුම් දී නැති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා රජය, එම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචනය කරමින් සිටින බව තමන් විශ්වාස කරන බව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල ප්‍රකාශිකා නැන්සි වැන් හෝන් පවසා තිබේ.

එම්.සී.සී ගිවිසුම හරහා, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480 ක ප්‍රදානයක් ලංකාවට ලැබීමට නියමිතය.

මීට, මෙරට ඇමරිකානු තානාපතිනියද එවැනිම අදහසක් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. ඇය පවසා තිබුණේ, ශ්‍රී ලංකා රජය සංක්‍රාන්ති කාලයක් පසුකරමින් සිටින බවත්, මැතිවරණයෙන් පසුව රජය ස්ථාවර වූ පසු, ගිවිසුම පිළිබදව යළි සලකා බලනු ඇති බවයි.

රජය පාර්ශ්වයෙන් කුමන අදහස් ප්‍රකාශ වූවද, ගිවිසුම අත්සන් කිරීම පිළිබදව අදහස ඇමරිකාව කිසිසේත්ම අත්හැර නැති බව පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =