එම්.සී.සී අත්සන් කළාට කමක් නැද්ද..? ආණ්ඩුව විද්වත් කමිටුවෙන් අසයි. විද්වත් කමිටුව ජනතාවගෙන් අසයි..!

0
510
- Advertisement -

MCC ගිවිසුම පිළිබඳව සොයා බැලීම සදහා රජය විසින් පත් කළ විද්වත් කමිටුව,
ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීමට තීන්දු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස්, සභාපති තුමා, එම්.සී.සී ගිවිසුම පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුව, නෙලුම් පියස, අරලියගහ මනදිරය, කොළඹ 03 ලිපිනයට හෝ පහත ඊමේල් ලිපිනයට හෝ යොමු කළ හැකි ය.

mccreview@pmoffice.gov.lk

මහජන අදහස් පෙබරවාරි 15 වන දිනට පෙරට ලැබීමට සලස්වන ලෙස විද්වත් කමිටුව දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 17 =