“එම්සීසී ගිවිසුමට නීතිපති අනුමැතිය ලැබී ඇති බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි.” නීතිපති.

0
625
- Advertisement -

එම්සීසී ගිවිසුමට නීතිපති අනුමැතිය ලැබී ඇති බවට පළවන වාර්තා අසත්‍යයි.” නීතිපති.

එම්සීසී ගිවිසුමට තමන් අනුමැතිය ලබා දුන් බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන් ම අසත්‍යයක් බව, නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා පවසයි.

නීතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිළධාරිනිය වන නිශාරා ජයරත්න පවසා ඇත්තේ, එම්සීසී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් නීතිවරයා තවමත් සලකා බලමින් සිටින බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =