එන්නත වෙනුවෙන් – රජය ලෝක බැංකුවෙන් රුපියල් බිලියන 10 ක ණයක් ඉල්ලයි.

0
631
- Advertisement -

එන්නත වෙනුවෙන් – රජය ලෝක බැංකුවෙන්
රුපියල් බිලියන 10 ක ණයක් ඉල්ලයි.

කොරෝනා මර්දනයට සුදුසු එන්නතක් මිල දී ගැනීම සදහා රුපියල් බිලියන දහයක ණය මුදලක් ලෝක බැංකුවෙන් ලබා ගැනීමට, මේ වන විටත් රජය සාකච්ඡුා අරඹා ඇති බව සන්ඬේ ටයම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඊට අමතරව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ යුරෝපා සංගමයෙන් ද එන්නත සදහා අවශ්‍ය ණය මුදලක් ලබා ගැනීම පිළිබදව අවධානය යොමු කර තිබෙන බව පැවසේ.

මෙරට ජනගහනයෙන් 20%කට ප‍්‍රමාණවත් වන තරමට එන්නත් ලබා දීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ වන විටත්, සිය එක`ගතාවය පළ කර තිබේ.