එන්ජෝයි සන්නාමය යටතේ ඇති පොල්තෙල් වෙළද පොළෙන් ඉවත් කරගන්නා ලෙස පාරිභෝගික අධිකාරිය නියෝග කරයි.

0
613
- Advertisement -

එන්ජෝයි සන්නාමය යටතේ ඇති පොල්තෙල්
වෙළද පොළෙන් ඉවත් කරගන්නා ලෙස
පාරිභෝගික අධිකාරිය නියෝග කරයි.


පිළිකාකාරක ඇල්ෆටොක්සින් අඩංගු බවට තහවුරු වී ඇති බැවින්, එන්ජෝයි සන්නාමය යටතේ වෙළද පොලට නිකුත් කර තිබෙන සියළුම පොල් තෙල් තොග ඉවත් කරගන්නා ලෙස පාරිභෝගික අධිකාරිය එම සමාගමට නියෝග කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය මගින් කරන ලද පරීක්ෂණ මගින් ද, අදාල සන්නාමය යටතේ වෙළදපොලට නිකුත් කර තිබෙන පොල්තෙල් සාම්පල තුල ඇල්ෆටොක්සින් නම් පිළිකාකාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වී තිබේ.

ග‍්‍රෑන්ඞ් පාස් හී පිහිටි, අදාල සමාගමට අයත් පොල් තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයකට, ඊයේ දිනයේ දී පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මගින් මුද්රා තබා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =