එජාප මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීවරු විශ්වාස භංගයට විරුද්ධයි.

0
904
- Advertisement -

අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාස භංගයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මුස්ලිම් මන්ත‍්‍රීවරු සහාය නො දක්වන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත‍්‍රීවරයා පවසයි.