එජාපයේ අපේක්ෂකයා කිරිඇල්ල නම් මගේ සහයත් ඔහුට – ආනන්ද අලුත්ගමගේ.

0
888
- Advertisement -

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් තමන් ඇතුළු කිහිපදෙනෙකු ඔහුට සහය දක්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ප්‍රකාශ කළා.