එක් සංචාරකයෙක් ආසාධිතයෙක්..! හත් දහසක පිරිසක් සමඟ මගී යාත්‍රාව ඉතාලි වරායේ තනිකරයි..!

0
898
- Advertisement -

කාර්ය මණ්ඩලයද ඇතුළුව මගීන් හත් දහසක් ගමන් ගත් මගී ප්‍රවාහන යාත්‍රාවක්, ඉතාලියේ වරායක නවත්වා තිබේ. යාත්‍රාවේ ගමන් ගත් චීන ජාතික කාන්තාවකට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇති නිසා, යාත්‍රාවේ සිටින කිසිවෙකුට රට තුළට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා දී නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − three =