එක් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට එක් උපදේශකයෙක් පමණයි..!

0
828
- Advertisement -

එක් කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට පත් කර ගත හැක්කේ එක් උපදේශකයෙකු පමණක් බවට වන නියෝගයක්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

කැබිනට් අමාත්‍යවරු උපදේශකයන් කිහිප දෙනෙකුම පත් කර ගැනීමේ පුරුද්දක් මීට පෙර තිබුණි.

ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, වියදම් අඩු කිරීම සදහා බව පැවසේ.