එක්සත් ජනපදයේ කීර්තිමත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරිය වයස අවුරුදු 87 දී මිය යයි.

0
295
- Advertisement -

එක්සත් ජනපදයේ කීර්තිමත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරිය
වයස අවුරුදු 87 දී මිය යයි.

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු රූත් බේඩර් ගින්ස්බර්ග් මැතිණිය, මියගොස් ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි. මිය යන විට මෙම කීර්තිමත් විනිසුරුවරිය 87 වන වියේ පසු වූවා ය. කාන්තා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමට කැප වූ විනිසුරුවරියක ලෙස ඈ හැදින් වේ.

ඇයගේ මරණය වෙනුවෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා, ධවල මන්දිරය සහ එක්සත් ජනපද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ජාතික කොඩිය අඩ කුඹු කොට තිබේ.

1993 වසරේ දී, එවකට ජනාධිපති බිල් ක්ලින්ටන් විසින්, විනිසුරු රූත් බේඩර් ගින්ස්බර්ග්, ශ්‍රේෂ්ධාකරණ විනිසුරුවරියක ලෙස පත් කළා ය.

මේ කීර්තිමත් විනිසුරුවරිය පිළිබදව RBG නමින් වූ වාර්තා චිත්‍රපටයක් 2018 වසරේ දී නිකුත් වූ අතර, මෙම විනිසුරුවරිය කෙතරම් සුවිශාල චරිතයක් ද යන්න එම චිත්‍රපටයෙන් මනාව පිළිබිඹු වේ.