එක්දිනක් තුළ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ වාර්තා වේ. ඊයේ දිනයේ මරණ 19 ක්.

0
238
- Advertisement -

එක්දිනක් තුළ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ වාර්තා වේ. ඊයේ දිනයේ මරණ 19 ක්.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ මරණ 19ක් පිළිබදව ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ.

මෙය එක් දිනක් තුළ වාර්තා වූ ඉහළම මරණ සංඛ්‍යාවයි.

මේ සමග මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 764 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × five =